نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا


اخبار
يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
 


شماره خبر :٥٥٢٠٤٣ 

  تاریخ انتشار خبر : 1398/01/29    ا   ٠٩:٢٥
 
کاری از دست تو بر میآید .
همراهی و همدردی با هموطنان سیل زده کشور
همراهی و همدردی با هموطنان سیل زده کشور

 

خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا می باشد