نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا


اخبار
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
  • عارضه‌ای به نام «خودتخریبی»
  • کسب گواهینامه برای ازدواج
  • منظور ما از مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار است/ اگر کسی استکبار را نشناسد شعور سیاسی ندارد +عکستمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا می باشد